Ook op de hoogte blijven van de laatste nieuwe gezondheidstips?

Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief en krijg alle nieuwtjes als eerste DIRECT in je mailbox!

Je Naam:
*Je Email:

Ben je regelmatig vermoeid zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is? Ben je lusteloos en geef je een gelaten indruk, of ben je juist hyperactief? De kans dat je met een té snelle schildklier of een té traag werkende schildklier opgescheept zit, zeker niet denkbeeldig.

Toch zijn de symptomen van een snelle schildklier en een trage schildklier nochtans niet gemakkelijk te herkennen. Eens een sluitende diagnose klaar, bestaan er nochtans doeltreffende medicatie om deze aandoeningen te behandelen. Niet allemaal, alle schildklieraandoeningen kunnen immers nog niet genezen worden.

Met een aangepaste voeding kun je zelf veel doen om een snelle schildklier of een traag werkende schildklier te voorkomen of de gevolgen ervan te verzachten.

Een te traag of te vlug werkende schildklier kan voor heelw at problemen zorgen

Je schildklier bevindt zich ter hoogte van je strottenhoofd en heeft een inhoud van amper twintig milliliter. Het mag dan wel een piepklein orgaan zijn, zijn functie mag zeker niet worden onderschat, integendeel.

Je schildklier is als het ware de thermostaat én de besturing van je lichaam. Je schildklier heeft dan ook een belangrijke invloed op tal van belangrijke lichaamsfuncties. Deze klier regelt niet alleen je spijsvertering, maar ook je lichaamstemperatuur en je energieverbruik.

Is je schildklier kerngezond, dan zal ze al deze belangrijke functies probleemloos waarnemen. Is er met je schildklier daarentegen iets aan de hand, dan is dit kleine kliertje in staat je lichaam compleet te ontregelen.

Ruim tien procent van onze bevolking kampt met schildklierproblemen. Duidelijk meer vrouwen dan mannen, en dikwijls zelfs zonder het te weten.

Hormonen

Naast de regeling van al deze lichaamsfunctie, is je schildklier ook verantwoordelijk voor de aanmaak van hormonen en houdt je zuurstofgehalte op peil. Bij een te traag of te vlugge werking zal je hormoonconcentratie verhogen of verminderen, met alle gevolgen vandien.

De symptomen van een te vlugge of te trage schildklier zijn erg uiteenlopend en daarom is een vlugge en juiste diagnose niet gemakkelijk te stellen. Bij jonge vrouwen kunnen problemen met de schildklier aanleiding geven tot menstruatie- en/of vruchtbaarheidsproblemen.

Te vlug werkende schildklier

Een te vlug werkende schildklier ( (hyperthyreoïdie) herken je aan hartkloppingen, vermoeidheid, warmte- intolerantie, overmatig transpireren, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid, overgevoeligheid, ernstige (in)slaapproblemen, gewichtsverlies en oogafwijkingen. Een te vlug werkende schildklier is in vele gevallen het gevolg van een erfelijke auto- immuunziekte waarbij antistoffen je schildklier compleet vernietigen.

Deze antistoffen kunnen je schildklier ook stimuleren meer hormonen aan te maken. ‘Toxisch kroppen’ is een andere en veel voorkomende oorzaak van een te vlug werkende schildklier. Hierbij werken warme  knobbels in je schildklier te vlug. Een te vlug werkende schildklier kan ook veroorzaakt worden door een teveel aan jodium.

Het verwijderen van je schildklier of een behandeling van een hyperactieve schildklier met geneesmiddelen kan je hormoonconcentratie danig in de war sturen.

Je schildklier bevindt zich in de nabijheid van je strottenhoofd en heeft een inhoud van amper twintig milliliter

Traag werkende schildklier

Een trage schildklier herken je aan spierzwakte en oververmoeidheid, aan koude- intollerantie, geheugenstoornissen, constipatie, ondanks een verminderde eetlust toch een beperkte gewichtstoename, en aan koude handen en voeten als gevolg van een slechte bloedcirculatie.

Te grote schildklier

Naast een te trage of te vlugge schildklier kun je ook met een vergrote schildklier opgescheept zitten. Dat hoeft echter niet noodzakelijk de goede werking van je schildklier in gevaar te brengen.

Een vergrote schildklier kan wél aanleiding geven tot het ontstaan van een te traag of te vlug werkende schildklier. Een vergrote schildklier kan erfelijk zijn, het gevolg van auto- immuniteit, een gebrek aan jodium in je voeding of een jodiumtekort tijdens je zwangerschap kan een schildkliervergroting veroorzaken.

Extra tips van de diëtiste

Met een aangepast dieet en een gezond eet- en leefpatroon kun je zélf voor problemen met je schildklier voorkomen. Bij problemen met je schildklier moet je volgens de diëtiste volgende aanbevelingen in acht nemen:

  • Cafeïne: moet zoveel mogelijk vermeden worden. Cafeïnehoudende dranken als koffie, thee, cola en alle andere dranken die zowel cafeïne of theïne bevatten moet zoveel mogelijk beperkt worden
  • Ontgiften: reinig regelmatig je lever en zorg voor een goede spijsvertering
  • Zware metalen: contact met zware metalen als kwik en koper zoveel mogelijk vermijden. Patiënten met een of andere schildklieraandoening kampen meestal met een te hoog gehalte zware metalen in hun lichaam
  • Anti- conceptiepil: heeft een invloed op het kopergehalte in je lichaam. Stop daarom het gebruik van de anti- conceptiepil.

Een vergrote schildklaar kan, maar hoeft niet altijd een te trage of te snel werkende schildklier te veroorzaken

Hormonen: gebruik geen extra hormonen, en zéker geen extra bijnierschorshormonen.

Voeding: beperk het gebruik van groenten die een kropgezwel of struma kunnen veroorzaken. Dat is onder andere het geval met sojabonen en gierst, met groene- , witte- en bloemkool, broccoli, spruitjes, koolraap, boerenkool, radijs, knolraap, mierikswortel, waterkers en koolzaad. Met mate gegeten kunnen deze groenten nochtans zowel een te traag als een te vlug werkende schildklier reguleren

  • Stop met roken
  • Flavonen: beperk voeding met gele kleurstoffen (zoals zemelen). Zij hebben een vernietigende werking op de in het lichaam aanwezige schildklierhormonen
  • Jodiumsupplementen: één milligram jodium per dag is de limiet, zelfs bij een te traag werkende schildklier. Te veel jodium kan de productie van schildklierhormonen belemmeren
  • Rusten en stress: zeker vermijden en rust regelmatig bij een traag werkende schildklier.

Geneesmiddelen

Werd een sluitende diagnose gesteld en lijd je aan een te vlug of te traag werkende schildklier, dan kun je met aangepaste medicatie probleemloos functioneren in de maatschappij. Toch zijn nog lang niet alle schildklieraandoeningen te genezen.