Zorgpremie DSW
Spread the love

Zorgpremie DSW wordt voor 2021 verhoogt met gemiddeld 78 euro. Hiermee komt de basisverzekering van Schiedam Insurance volgend jaar uit op 124,50 euro per maand. De premieverhoging van DSW is hoger dan de nominale premieverhoging die het kabinet in de begrotingsnota heeft gegeven. Daarbij gaat de overheid uit van een gemiddelde premieverhoging slechts 59 euro. Verzekeraar DSW was zoals altijd de eerste maatschappij die zijn nieuwe jaarpremie aankondigde. Daaruit blijkt dat bij DSW de premies met 6,50 euro per maand stijgen. De overheid berekende voor volgend jaar een maandelijks stijging van de zorgpremie met iets minder dan vijf euro. Premies vergelijken doet je zeker besparen op je zorgpremie van volgend jaar.

Oorzaken verhoging zorgpremie

Volgens een DSW- woordvoerder zijn er meerdere oorzaken voor deze stijging van hun zorgpremie. Veruit de belangrijkste oorzaak is volgens hem de stijging van de salarissen van medisch personeel. Zij ontvangen zowel dit als volgend jaar een verhoging van hun salaris met telkens drie procent. Daarnaast wordt ook gewezen op het sterk toegenomen gebruik van vooral dure medicijnen. Vooral medicijnen tegen kanker.

Premiestijging in detail

Volgens verzekeraar neemt de stijging van de kosten in onze zorg grootste precies 4,50 euro van de maandelijkse stijging van de zorgpremie van in totaal 6,50 euro voor zijn rekening. Dit bedrag wordt bepaald door loon- en prijsstijgingen en het groeiend gebruik van vooral dure geneesmiddelen. De voorbije jaren drukte DSW de maandelijkse premiestijging door maandelijks enkele euro per verzekerde uit de reserves te halen. Volgens DSW kon dat niet blijven duren. Men vreesde er al langer voor maar nu is de kritische ondergrens van de reserves bereikt.

Rekenpremie overheid of premie van DSW?

Al diegenen die begaan zijn met de evolutie van onze zorgpremie kijkt nu met meer dan gewone belangstelling uit naar de reacties van de andere zorgverzekeraars van ons land. Kiezen die voor de rekenpremie van de overheid of voor die van verzekeraar DSW? Houden we rekening met het gemiddelde tussen de hoogste en de laagste zorgverzekeringen met als je eigen risico in dat jaar, dan ziet het er naar uit  dat de premie van DSW meer wordt gevolgd dan de rekenpremie van het kabinet. Is dit ook zo voor de hoogte van de premie voor volgend jaar? Dat is nu nog koffiedik kijken. Iedere zorgverzekeraar bepaalt zelfstandig de premies hun eigen beleid als basis.

Afwachten

De verzekeraars hebben nu tot 12 november tijd om hun premies voor volgend jaar officieel bekend te maken. Het blijft dus nog even afwachten. Uit het verleden blijkt namelijk dat ze hun premies pas bij het verstrijken van de deadline meedelen.

By Redactie

Hallo, Ik ben Francois, als copywriter en webredacteur eigenaar van deze website. Van jongs af was ik geïnteresseerd in alles wat met gezondheid, overgewicht en gezonde voeding te maken had. Zelf ben ik voedings- en gewichtsconsulent, en wil ik deze kennis met zoveel mogelijk geïnteresseerden delen. Schrijven, publiceren, en kennis delen is mijn grootste passie. Al uw suggesties, vragen, verbeteringen en alle andere opmerkingen zijn steeds welkom op redactie@mail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimized by Optimole