Een goede psychiater
Spread the love

Een goede psychiater beschikt over heel wat kwaliteiten. In alle behandelingen staat vertrouwen centraal. Hij is uiteraard competent. Elke specialist in de gezondheidszorg is ook respectvol, verantwoordelijk, eerlijk, oprecht, zorgzaam en discreet. Hij of zijn garandeert tegelijk objectieve en wetenschappelijk waardevolle behandelingen. Een goede psychiater maakt echter het verschil: hij bezit meer dan deze algemene kenmerken. Voor psychiaters zijn er altijd wel vacatures psychiatrie beschikbaar. 

Wat zijn dan de belangrijkste kwaliteiten van een goede psychiater?

Hij specialiseerde zich in het behandelen van geestesziekten. Een psychiater is niet hetzelfde dan een psycholoog. Die volgde een opleiding psychologie. Een psychiater studeerde geneeskunde met een specialisatie in de psychiatrie, een opleiding van minstens vier jaar. Voor de opleiding tot psychiater worden alleen artsen toegelaten.

Het takenpakket van  een psychiater

Een psychiater behandelt patiënten met psychische stoornissen. Hij of zij zoekt naar de oorzaak van de mentale problemen van zijn patiënten. Daarna stelt hij in nauwe samenspraak met de patiënt een behandelplan op. Dat plan bestaat uit meerdere gesprekken met de patiënt. Daar wordt ook zijn omgeving nauw bij betrokken. Eens de geestelijke toestand van de patiënt duidelijk is kan de psychiater eventueel medicijnen voorschrijven. Dat is nog een belangrijk verschil met de psycholoog. Die is daar namelijk niet voor bevoegd. De problemen waarmee psychiaters geconfronteerd worden zijn vaak ook ernstiger dan die waarbij een psycholoog wordt geraadpleegd. Psychiatrische behandelingen duren vaak ook langer.

Wanneer raadpleeg je een psychiater?

Bij een psychiater kun je met alle psychische stoornissen terecht. Psychoses en depressies nemen daarbij een belangrijke plaats in. Een psychiater benaderd alle geestesstoornissen vanuit een medische hoek. Met een aangepaste therapie en medicatie probeert hij zowel het leven van zijn patiënt als van zijn omgeving aangenamer te maken door de vervelende symptomen van zijn aandoening te verzachten. Psychiaters krijgen steeds meer patiënten over de vloer. Maar liefst één op drie landgenoten worden vroeg of laat met een psychiatrische aandoening geconfronteerd.

De kwaliteiten van een goede psychiater: hij is communicatief

Een psychiatrisch onderzoek bestaat vooral uit diepgaande gesprekken met de patiënt. Zo probeert hij je klachten te achterhalen. Het geneeskundig verleden van de patiënt is daarbij belangrijk. Hij peilt naar zijn familiale achtergrond, naar mogelijke (familiale) aandoeningen, eventuele psychiatrische problemen, naar zijn medicatie, zijn huidige leefomgeving en eventuele gebeurtenissen uit zijn verleden. Vaak legt de arts zijn patiënt ook een vragenlijst voor. Zo wil hij zoveel mogelijk inzicht krijgen in zijn toestand. Vaak volstaat een eerste gesprek om een duidelijk beeld van de problematiek te krijgen en om eventueel onderliggende aandoeningen al of niet uit te sluiten. Tijdens volgende gesprekken gaat hij dieper in op de specifieke aspecten van de aandoening waarmee zijn patiënt te kampen heeft.

De kwaliteiten van een goede psychiater: Hij is empathisch

Een goede psychiater moet zich ook in de situatie van zijn patiënten inleven. Ze moeten daarvoor over de nodige mentale strategieën en instrumenten bezitten om de angsten en behoeften van deze patiënten te begrijpen. Alleen zo weten ze hoe de patiënt best kunnen aanpakken. Een goede psychiater begrijpt ook andere manieren van leven en denken.

Hij heeft een open geest

Een psychiater werkt zonder vooroordelen, stereotypen of vooringenomen denkbeelden en overtuigingen. Hij of zij staat open voor nieuwe ideeën. Deze eigenschappen zijn een absolute must voor psychiaters die met zoveel uiteenlopende karakters, denkwijzen, interesses en ideeën te maken krijgen. Om dit te bereiken moet de psychiater bereid zijn om uit zijn eigen comfortzone te stappen.

Een goede psychiater biedt zekerheid

Hij is zeker van zichzelf en straalt dat ook uit. Hij geeft dat zekerheidsgevoel ook door aan zijn patiënten. Een goede psychiater is zeker niet pretentieus, overmatig direct of totaal ongevoelig. Hij is duidelijk, bondig, overtuigend en voor iedereen verstaanbaar bij het verduidelijken van zijn stappenplan die hij zijn patiënt opstelde.

Een goede psychiater is ruimdenkend

Om dit te bereiken moet hij voortdurend zichzelf analyseren, begrijpen en in vraag stellen. Alleen zo kan hij zijn geestelijke toestand beheersen.

Een goede psychiater is maximaal toegankelijk

Patiënten moeten zich bij de psychiater rustig voelen. Alleen zo kunnen ze ongeremd vertellen over hun situatie, problemen, bedoelingen en over hun diepste geheimen.

Hij heeft analytische kwaliteiten

Hij moet weten hoe hij zijn patiënt het best aanpakt. Wat die vertelt moet hij op de juiste manier interpreteren. Als psychiater moet je het belangrijkste uit een gesprek snel kunnen samenvatten. Dat helpt hem om betere technieken te hanteren.

Een goede psychiater moet goed communiceren

Hij heeft alle vormen van communicatie en sociale vaardigheden onder de knie. Een goede psychiater weet hoe hij met zijn patiënten moet omgaan. Hij stelt de juiste vragen op het juiste moment stellen.

Hij is een goede organisator

Een goede psychiater is ook een goede organisator. Om hun doeltreffendheid te verhogen met hij sessies goed kunnen plannen.

Een goede psychiater zorgt voor een vertrouwelijke sfeer

Hij zorgt voor een rustige en vertrouwelijke sfeer. Dat vergemakkelijkt de gesprekken met zijn patiënten. Goed kunnen luisteren is een andere belangrijke troef. Dat vergroot zijn betrokkenheid en zijn interesse in wat zijn patiënten hem vertellen.

Conclusie

Een goede psycholoog beschikt niet alleen over de juiste vaardigheden. Hij moet ze ook op de juiste manier gebruiken.

Ben jij op zoek naar Psyjobs? Op gespecialiseerde vacature websites vind je die zeker.

By Redactie

Hallo,Ik ben Francois, als copywriter en webredacteur eigenaar van deze website. Van jongs af was ik geïnteresseerd in alles wat met gezondheid, overgewicht en gezonde voeding te maken had. Zelf ben ik voedings- en gewichtsconsulent, en wil ik deze kennis met zoveel mogelijk geïnteresseerden delen. Schrijven, publiceren, en kennis delen is mijn grootste passie.Al uw suggesties, vragen, verbeteringen en alle andere opmerkingen zijn steeds welkom op redactie@mail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimized by Optimole