Kanker beter opsporen met AI
Spread the love

Kanker beter opsporen met AI. Dat is de manier waarom de U niversiteit Hasselt en twee Limburgse ziekenhuizen, Jessa en Ziekenhuis Oost-Limburg, voortaan de ‘vreselijke ziekte’ willen stoppen.

Ze boeken significante vooruitgang in het digitaliseren van pathologie voor kankeronderzoek.

Weefselfragmenten worden nu ingescand in plaats van onder de microscoop bekeken.

Vervolgens zet men artificiële intelligentie in om pathologen te ondersteunen bij een snellere en meer efficiënte analyse van de gedigitaliseerde stalen.

UHasselt, Jessa en ZOL hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt binnen het SALKTurbo-project Digipath. Het doel was om te onderzoeken hoe ze hun kankeronderzoek verder konden optimaliseren door digitalisering en kunstmatige intelligentie in te zetten.

Met financiële steun van 770.000 euro van de provincie Limburg, richtten de drie partners een Limburgs platform op voor digitale pathologie.

Dit platform vormt een belangrijke meerwaarde voor de toekomstige Health Campus Limburg DC.

Het zorgproces verder optimaliseren

Met digitale pathologie hoeven pathologen niet langer handmatig weefselstalen onder een microscoop te analyseren. In plaats daarvan worden de stalen gescand en gedigitaliseerd.

Dit maakt opslag en delen van de preparaten veel eenvoudiger, ook tussen ziekenhuizen onderling. Dat is handig voor second opinions of onderzoeksdoeleinden.

Digitale pathologie optimaliseert het zorgproces en is ook van belang voor biomedisch onderzoek, aldus Piet Stinissen, directeur van het LCRC, in een interview met De Specialist.

De technologie en samenwerking die het mogelijk maakt, dragen bij aan betere zorg en wetenschap.

Voorbode van enorme revolutie

Vandeput, gedeputeerde van Economie, stelt dat ons zorgsysteem op het punt staat een enorme revolutie te ondergaan.

Met de ontwikkeling van de Health Campus wil men activiteiten en ontwikkelingen die deze transitie ondersteunen, helpen groeien en lokaal verankeren.

Een digitaal platform zoals Digipath is cruciaal om het ecosysteem rond digitale zorg uit te bouwen.

Digitalisering kan Limburgse ziekenhuizen aanzienlijk ondersteunen en de groeiende druk op zorginstellingen verlichten.

Door grote hoeveelheden data beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek, ontstaat er bovendien een nieuwe aantrekkingskracht voor samenwerking met de internationale farmaceutische en biotechnologische industrie.

Om dit proces verder te stimuleren, heeft de deputatie 770.000 euro vrijgemaakt voor de opstart van dit SALKturboproject.

kanker beter opsporen

Artificiële intelligentie (AI)

Het inzetten van digitalisering biedt een belangrijke kans voor kankeronderzoek, namelijk het gebruik van artificiële intelligentie (AI).

AI is niet bedoeld om pathologen te vervangen, maar dient als een aanvullend hulpmiddel. Door de vele stalen te analyseren, kan AI verdachte zaken signaleren. Dit maakt analyses efficiënter en sneller.

Onder leiding van professor Esther Wolfs van UHasselt-BIOMED zullen onderzoekers van UHasselt de komende jaren werken aan de ontwikkeling van meer tools om AI toe te passen binnen de digitale pathologie, aldus Piet Stinissen.

Nog beter samenwerken

De digitale pathologie heeft de afgelopen jaren haar waarde in de gezondheidszorg bewezen. Volgens dr. Katrin Wouters, diensthoofd pathologie van het Jessa ziekenhuis, is de integratie van AI in het diagnostisch proces cruciaal om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Hoewel de hoeveelheid kennis en testen exponentieel is toegenomen, is het aantal pathologen relatief stabiel gebleven.

Digitale pathologie wordt gezien als een revolutionaire ontwikkeling die ziekenhuizen in staat stelt om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg in Limburg te blijven leveren.

Dr. Peter Van Eyken en dr. Herbert Plasschaert, anatomopathologen in het ZOL, onderschrijven de visie van dr. Wouters volledig.

Zij benadrukken dat SALKturbo en de provincie Limburg niet alleen hebben bijgedragen aan de digitalisering, maar dat dankzij de vele overlegmomenten en het gezamenlijke project ook de afdelingen anatomopathologie van Jessa, ZOL en de UHasselt naar elkaar toe zijn gegroeid.

Hierdoor is een solide basis gelegd voor nauwere samenwerking in de toekomst.

Wereldwijd uitrollen

In de komende jaren zal digitale pathologie geïmplementeerd worden in ziekenhuizen in Limburg en daarbuiten.

Het samenwerkingsproject tussen UHasselt, Jessa en ZOL heeft nu ook financiële ondersteuning ontvangen van Interreg Maas Rijn.

Hiermee kan het netwerk over de landsgrenzen worden uitgebreid en kan er een samenwerking op het gebied van digitale pathologie worden aangegaan met ziekenhuizen in Maastricht en Keulen.

Innovaties in de gezondheidszorg kunnen alleen succesvol zijn als er een sterke interactie is tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de zorgsector.

Door dit platform in het Euregionale netwerk te integreren en grensoverschrijdend samen te werken, kunnen we de lokale kennis overstijgen en onze sleuteltechnologie verder verfijnen.

Met deze samenwerking is er nog eens 900.000 euro aan Europese financiering binnengehaald voor de ontwikkeling in Limburg.

Dit stelt onze zorgverleners in staat om in de toekomst snellere en preciezere diagnoses te stellen, wat gunstig is voor nieuwe investeringen, werkgelegenheid en onze gezondheid, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Bron: De Specialist

By Redactie

Hallo, Ik ben Francois, als copywriter en webredacteur eigenaar van deze website. Van jongs af was ik geïnteresseerd in alles wat met gezondheid, overgewicht en gezonde voeding te maken had. Zelf ben ik voedings- en gewichtsconsulent, en wil ik deze kennis met zoveel mogelijk geïnteresseerden delen. Schrijven, publiceren, en kennis delen is mijn grootste passie. Al uw suggesties, vragen, verbeteringen en alle andere opmerkingen zijn steeds welkom op redactie@mail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimized by Optimole